Zakona in obljuba VV

Zakona

1. Volčič misli na drugega kakor na samega sebe.

2. Volčič živi v krdelu v veselju in poštenosti.

 

Obljuba

Obljubljam, da bom z Božjo pomočjo

naredil-a kar najbolje morem za svoje poboljšanje,

da bom pomagal-a drugim

in izpolnjeval-a zakona krdela.