Molitev SKVO

Molitev skupnosti voditeljev

 

Gospod, kot skavtski voditelj/skavtska voditeljica nosim odgovornost za svojo skupino.

Prosim te, pomagaj mi, da skavte in skavtinje spoznam in čutim potrebo, da jim pomagam.

Zavedam se, da je moja drža in moj zgled važnejši, kakor so moje sposobnosti.

Pomagaj mi, da bom dober/dobra, prijazen/prijazna in velikodušen/velikodušna do vseh.

Daj, da bo v moji skupini vladal pravi duh.

Blagoslavljaj naše načrte in nas podpiraj, da bomo vedno bolj napredovali.

Tako bo naša vzgoja dosegala vedno večje uspehe zdaj in v prihodnosti.

V tvoje roke, Gospod, se vsega/vso izročam.

Amen.