Slovarček skavtskih kratic

B. P. (Bi-Pi)

začetnici ustanovitelja skavtov Baden-Powella, tudi skavtski pozdrav: Bodi pripravljen!

VEJA

starostna in vzgojna stopnja

BB

bobri in bobrovke, od 6 do 7 let

VV

volčiči in volkuljice, od 8 do 11 let

IV

izvidniki in vodnice, od 12 do 15 let

NOPP

noviciat, prehodna stopnja iz čete v klan, stari 16 let

PP

popotniki in popotnice; člani, stari od 16 do 21 let

DA

duhovni asistent

SKVO

skupnost voditeljev v stegu

SVOD

skupnost voditeljev dogodka

KOLONIJA                                

KRDELO

v njej so zbrani bobri in bobrovke

v njem so zbrani volčiči in volkuljice

GRUČA

skupina šestih volčičev in volkuljic – več gruč sestavlja krdelo 

ČETA

v njej so zbrani izvidniki in vodnice

VOD

skupina osmih izvidnikov in vodnic – več vodov sestavlja četo

VODNIK

voditelj voda

NOVICIAT

enoletno obdobje pred vstopom v klan

KLAN

v njem so zbrani popotniki in popotnice

STEG

OGNJIŠČE

krajevna skavtska enota

več stegov skupaj, v našem smo to Domžale, Mengeš, Homec, Kamnik, Moravče, Komenda

STEGOVODJA

voditelj stega in skupnosti voditeljev

VODITELJ/VODITELJICA

skavt/skavtinja, star/a nad 21 let, ki se odloči za vodenje skavtov

VODITELJ VEJE

kdor opravi TŠ Metoda, ima načrt osebnega napredovanja, si izbere sopotnika in podpiše izjavo voditelja

SKAVTSKI VODITELJ

kdor opravi TŠ Združenja, podpiše Zavezo Združenja, si izbere sopotnika in izdela projekt voditelja

TRENER

voditelj tabornih šol

LMB

Luč miru iz Betlehema

taborna šola

TŠ PRIPRAVNIK

prva stopnja usposabljanja, poteka v obliki potovalnega tabora

TŠ METODA

druga stopnja – spoznavanje skavtske metode v eni izmed vej

TŠ ZDRUŽENJE

tretja stopnja – spoznavanje poklicanosti, samostojno načrtovanje in izvajanje skavtskega programa

TŠ TRENER

četrta stopnja – usposabljanje za mednarodne voditelje projektov  oz. trenerje voditeljev

ZSKSS

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

ZBOKSS

Zveza bratovščin odraslih skavtinj in skavtov

ZTS

Zveza tabornikov Slovenije

SZSO

Slovenska zamejska skavtska organizacija

WAGGGS

World Association of Girl Guides and Girl Scouts / Svetovno združenje dekliških skavtskih organizacij

WOSM

World Organisation of Scout Movement / Svetovna skavtska organizacija