Popotniki in popotnice

16 – 21 let = popotniki in popotnice
V noviciatu in klanu - izleti, potovalni tabori, potovanje le z nahrbtnikom, pesem na ustih, dolgi večerni pogovori, spanje v bivakih, skupnost, kjer si resnično sprejet, prijatelji, služenje (prostovoljna pomoč), ki te navda z veseljem, srečevanje z drugimi skavti, mednarodni tabori.

Geslo: Služiti!

Voditelja v skavtskem letu 2018/ 19:

Domen Bolta, Julija Vita Glas, Ambrož Štih, DA: Gašper Otrin