Skupnost voditeljev

Skupnost voditeljev ali SKVO vodi steg. Steg je lokalna enota skavtov v Sloveniji, v našem primeru torej Domžale 1.

SKVO vodita stegovodja in pomočnik stegovodje. Del skvoja so vsi voditelji posameznih starostnih skupin ali vej ter tudi nekaj tehničnih voditeljev, ki pomagajo samo pri letnih projektih in niso voditelji vej. Skupaj kot organizirana skupina odločamo o pomembnih zadevah znotraj stega, poskrbimo za organizacijo skupnih dogodkov, se udeležujemo skavtskih dogodkov na državni ravni in na splošno skrbimo, da vse teče tako, kot mora.

SKVO v letu 2021 / 2022 sestavljamo:
BB: Zala Jagodic, Katja Burja, Matej Zabret, Jakob Mali in Klemen Svetelj
VV: Neža Pirnat, Rebeka Strehar, Jona Kos, Dominik Dolinar, Bernard Kreč in Jure Ferlež
IV: Glorija Ema Glas, Zala Jagodic, Domen Bolta, Julija Vita Glas, Boris Kokalj, Jaka Grad, Benjamin Čižman in Tadej Pagon
PP: Anže Štrukelj, Bernard Čižman, Ana Dragar in Jure Ferlež
Tehnični voditelji: Gregor Pirnat in Ambrož Štih