Kvaksi

S krajšimi in daljšimi premori Žmohtne Žabe že od septembra 1992 izdajamo interno skavtsko glasilo Kvaksi, v katerem se vedno najde veliko zanimivega čtiva: od priročnih skavtskih tem do aktualnega dogajanja v stegu, pa vse do poljudnih, splošnoizobraževalnih in zabavnih vsebin.

Prvi Kvaksi je izšel septembra 1992. Ideja za interno glasilo domžalskih skavtov je prišla iz strani Nuše Pohlin (Schwarzbartl), prav ona je potem skupaj s celotnim klanom začela sestavljati revijo. Revija je izhajala v različnih intervalih, od mesečnih do polletnih, do leta 1998, vmes pa je zamenjala kar nekaj urednikov. Največ številk v devetdesetih je izšlo, ko sta uredništvo vodila Tomaž Zore in Blaž Otrin, menjava voditeljske generacije in manjši zaton zagnanosti pa je ob prelomu tisočletja privedel do nekajletnega neizhajanja.

Glasilo sta leta 2006 znova obudila takratna klanovca Urban Bolta in Gašper Tomažin. Idejo sta dobila med udeležbo na orientaciji Jakec, odobril jo je SKVO in že slaba dva meseca kasneje je izšel prvi Kvaksi po približno šestih letih neizhajanja. Pod njunim petletnim urednikovanjem ob izdatni oblikovalski pomoči Tadeja Bolte je izšlo rekordnih 14 številk, predno sta s skavtskim letom 2011 / 2012 uredniško palico predala v roke Špele Berlot in Urbana Žajdele, dvojici pa se je kot grafična oblikovalka pridružila še Petra Rožman. Trojica je v naslednjih letih poskrbela za osem številk Kvaksija.

Nov veter je v uredništvu zavel s skavtskim letom 2015 / 16, ko sta Špelo in Urbana zamenjali popotnici Ana Dragar in Julija Vita Glas.

Glasilo je priljubljeno čtivo tudi v krogu nekdanjih domžalskih voditeljev in voditeljic, saj iz njihovih vrst izhaja kar nekaj rednih naročnikov, kar je v slovenskem skavtskem prostoru vsekakor svojevrsten fenomen. Saj veste, kako pravijo: enkrat skavt, vedno skavt!

Spodaj so vidne Kvaksijeve naslovnice od ponovnega zagona Kvaksija (2006) naprej, vkolikor bi želeli naročiti kakšen starejši izvod, je uredništvo dostopno na elektronskem naslovu kvaksi@gmail.com.

december 2006 / februar 2007

oktober 2007 / februar 2008

maj 2008 / oktober 2008
 
januar 2009 / maj 2009
oktober 2009 / februar 2010
junij 2010 / oktober 2010
april 2011 / junij 2011
november 2011 / junij 2012


julij 2012 /  november 2012

junij 2013 / oktober 2013
maj 2014 / november 2014
julij 2015