Obljuba in zakoni

Skavtska obljuba:
Pri svoji časti obljubljam, 
da si bom z božjo pomočjo prizadeval/a 
služiti Bogu in domovini, 
pomagati svojemu bližnjemu in 
izpolnjevati skavtske zakone.

Obljuba volčičev in volkuljic:
Obljubljam, da bom z Božjo pomočjo 
naredil/a, kar najbolje morem za svoje poboljšanje, 
da bom pomagal/a drugim in 
izpolnjeval/a zakona krdela.

Obljuba bobrov in bobrovk:
Obljubim, da bom ljubil/a Boga in pomagal/a skrbeti za svet. 

Skavtinje in skavti živimo po skavtskih zakonih:

 1. Skavt (skavtinja) si šteje v čast, da si pridobi zaupanje.
 2. Skavt (skavtinja) je zvest (zvesta) Bogu in domovini.
 3. Skavt (skavtinja) pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo.
 4. Skavt (skavtinja) je prijatelj (prijateljica) vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom brat (skavtom in skavtinjam sestra).
 5. Skavt (skavtinja) je plemenit (plemenita).
 6. Skavt (skavtinja) spoštuje naravo in vidi v njej božje delo.
 7. Skavt (skavtinja) uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti.
 8. Skavt (skavtinja) si v težavah žvižga in poje.
 9. Skavt (skavtinja) je delaven in varčen (delavna in varčna).
 10. Skavt (skavtinja) je čist (čista) v mislih, besedah in dejanjih.

Zakona džungle sta prilagojena starosti volčičev in volkuljic:

 1.  Volčič misli na drugega kakor na samega sebe.
 2. Volčič živi v krdelu v veselju in poštenosti.

Pravtako je zakon bobrov in bobrovk prilagojen njim:

 1. Bober je dober!