Molitev PP

Molitev popotnikov in popotnic

 

Gospod, uči me velikodušnosti, da ti bom služil/a, kakor zaslužiš,

da bom dajal/a, ne da bi štel/a, da se bom bojeval/a, ne da bi mislil/a na rane,

da bom delal/a, ne da bi iskal/a počitka,

da se bom žrtvoval/a, ne da bi pričakoval/a druge zahvale,

kakor zavest, da izpolnjujem tvojo sveto voljo.

Amen.