Kdo smo skavti?

Domžalski skavti pripadamo slovenski skavtski organizaciji (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov), ki je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih.

V Domžalah imamo več kot 100 aktivnih članov, v ZSKSS pa jih je skupaj več kot 5500. Člani so razdeljeni v štiri starostne skupine (večinoma so stari od 6 do 30 let); v Domžalah jih vodi okoli 30 voditeljev prostovoljcev, v državi pa je slednjih več kot 700.

Pomembna prvina naše dejavnosti je prostovoljstvo. Vsak skavtski voditelj povprečno opravi 5-7 ur prostovoljnega dela tedensko! Vse dejavnosti načrtujejo in izvajajo prostovoljci, k prostovoljnemu delu spodbujamo tudi mlajše.

Poleg redne vzgojne dejavnosti  vsako leto pripravljamo tudi mnoge projekte in druge dejavnosti s področja aktivnega državljanstva, prostovoljstva, okoljske vzgoje, kulture, športa, humanitarne projekte.

Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajamo s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo.

Vsako leto izvedemo okoli 10-15 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, zdravega načina življenja, medgeneracijskega sodelovanja, pridobivanja veščin za samostojno življenje idr. Na državni ravni se letno izvede tudi približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter več raznovrstnih projektov.

Imamo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, status nacionalne mladinske organizacije in smo člani svetovne skavtske organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva. Zelo priporočamo ogled spodnje pol-urne oddaje RTV Slovenije, v kateri je skavtstvo zares lepo prikazano.