Izhod (Dragomelj)

Izhod domžalske čete: skupni izziv & orientacija s četo iz Škofljice.

Dragomelj z okolico, 7. maj 2005

Galerija slik