IV

Dogajanje v Četi Adama Ravbarja v skavtskem letu 2001 / 02.