IV

Dogajanje v Četi Adama Ravbarja v skavtskem letu 2005 / 06.