IV

Dogajanje v Četi Adama Ravbarja v skavtskem letu 2007 / 08.