IV

Dogajanje v Četi Adama Ravbarja v skavtskem letu 2004 / 05.