IV

Dogajanje v Četi Adama Ravbarja v skavtskem letu 2009 / 10.