IV

Dogajanje v Četi Adama Ravbarja v skavtskem letu 2008 / 09.