Bistrica ob Sotli (Celje 1)

Kraja zastave na Kozjanskem, četi iz Celja 1.

Bistrica ob Sotli, 26. junij 2014

Galerija slik