Koledar

VSI

16. 12. – Sprejem Luči miru iz Betlehema v Domžalah

13. 1. – Skavtska maša

10. 3. – Skavtska maša

1. 4. – Zbiralna akcija papirja

22. do 23. 4 – 25. let stega

12. 5. – Skavtska maša

3. 6. – Zaključek skavtskega leta

BB

VV

3. do 5. 3. – Zimovanje

IV

3. do 5. 3. – Zimovanje

25. 3. – Orientacija "Operacija Sever"

14. do 23. 7. – Poletni tabor (3 dni smo sami, potem
7-dnevni tabor vseh gorenjskih čet "Kvajdej")